Wśród wyróżnionych było dwanaścioro uczniów z Gimnazjum Nr 1. Podczas uroczystości zaprezentował się nasz szkolny zespół instrumentalno-wokalny „ Piąty Anioł” w piosence „ Wolność”.

Po uroczystościach w Ratuszu o godzinie 11.30 w sali gimnastycznej gimnazjum rozpoczęła się gala z okazji otrzymania przez naszą szkołę prestiżowego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów. Odsłonięcie tablicy połączone było z pokazem umiejętności uczniów.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście : pani Anna Dudek-Janiszewska –Wicekurator Oświaty w Lublinie, pan Jan Lelonek –Kierownik Oddziału Kuratorium w Zamościu, pan dr Kazimierz Chrzanowski –Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Zamościu, o. Bruno Kalinowski –proboszcz parafii N.M.P w Zamościu oraz rodzice, przedstawiciele Szkoły Podst. Nr 7 i cała społeczność Gimnazjum Nr 1.

Dzień Talentów rozpoczął się przemówieniem Pani Dyrektor Alicji Dubel oraz uroczystym przecięciem wstęgi przez zaproszonych gości.

Pani Wicekurator Anna Dudek- Janiszewska przekazała na ręce Pani Dyrektor list gratulacyjny w imieniu Ministra Edukacji Narodowej – Pani Katarzyny Hall, świadczący o tym , że nasza szkoła „ przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży”. Po części oficjalnej najzdolniejsi uczniowie zaprezentowali trzynaście ciekawych pokazów.

Rozpoczął je walc angielski , wśród występów znalazły się również: pokaz aerobiku, gimnastyka na równoważni, kabaret, występy wokalne, instrumentalne i taneczne.

Zaprezentowane talenty uczniowskie wywarły na wszystkich duże wrażenie, o czym świadczyły wypowiedzi zaproszonych gości. Na koniec uroczystości każdy z uczestników gali otrzymał pamiątkowy dyplom.

Nikt z zebranych nie miał wątpliwości że Gimnazjum Nr 1 zasłużyło na otrzymany tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.