MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Finanse

Jak skutecznie ściągać należności?

W związku z panującą inflacją i drożyzną znacznie wzrastają różnego rodzaju należności, co oznacza, że wierzyciele mają poważne problemy z ich odzyskiwaniem. Jednak nie oznacza to, że należy się poddać. Wręcz przeciwnie, a podjęcie odpowiednich działań może w łatwy sposób doprowadzić do odzyskania należności. Nawet gdy dłużnik mieszka za granicą. Co więc zrobić?

Jak odzyskać długi? Kilka prostych rad

Ściganie należności jest procesem, który warto rozpocząć od najprostszych działań, a gdy te nie przyniosą rezultatów, należy wejść na drogę postępowania cywilnego i w konsekwencji egzekucji komorniczej. Analogicznie – jak podnosi Adwokat Niemcy – sprawa przedstawia się w przypadku, kiedy dłużnik mieszka za granicą. Tu jednak trzeba liczyć się z takimi trudnościami jak ustalenie miejsca pobytu dłużnika czy specyfika systemu prawnego danego państwa. Z tych względów znacznym ułatwieniem jest skorzystanie z usług zagranicznej kancelarii prawnej. Dobrym przykładem może tu być kancelaria adwokacka w Niemczech.

Ściąganie należności zawsze rozpoczyna się od skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty, w którym jasno określa się kwotę należności oraz ostateczny termin na jej uregulowanie. Przeważnie wynosi on siedem bądź czternaście dni. Jeżeli po upływie tego terminu okaże się, że zaległości nadal nie zostały spłacone, należy udać się do sądu. W zdecydowanej większości przypadków dopiero uzyskanie orzeczenia sądowego otwiera możliwość przeprowadzenia egzekucji komorniczej, a więc np. licytacji majątku czy zajęcia wynagrodzenia za pracę bądź konta bankowego.

Od wezwania do komornika

Na każdym etapie ściągania długów możliwe jest podjęcie negocjacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. W ich wyniku często udaje się dojść do porozumienia, którego efektem bywa zawarcie ugody. Na jej podstawie – przykładowo – w zamian za rozłożenie spłaty na raty czy zmniejszenie wysokości poszczególnych rat, dłużnik zobowiązuje się do terminowego uregulowania całej należności. Zawsze jednak przed podpisaniem ugody wierzyciel powinien być ostrożny, badając czy działania dłużnika w rzeczywistości nie są grą na czas, mającą na celu jedynie zwodzenie wierzyciela i odwlekanie terminu spłaty.

Co zrobić, gdy dłużnik jest za granicą?

Z tych względów ściąganie należności nie jest prostym zadaniem, przede wszystkim wtedy, gdy dłużnik nie mieszka w Polsce. Do pełnej skuteczności podjętych działań konieczna jest spora wiedza i doświadczenie. Dlatego warto zaufać specjalistom. Za ciekawy przykład może zostać uznana kancelaria adwokacka w Niemczech, która prowadzi kompleksową obsługę spraw klientów na obydwu brzegach Odry. Jeżeli więc dłużnik mieszka bądź przebywa na terenie Niemiec, powierzenie odzyskania od niego należności takiej kancelarii może być dla wierzyciela najprostszym rozwiązaniem. Dzięki niemu nie musi się on martwić o mnóstwo różnego rodzaju aspektów związanych z transgranicznym dochodzeniem należności. Tych zaś jest naprawdę sporo, a zaniedbanie któregokolwiek może ostatecznie pogrzebać szanse wierzyciela na odzyskanie długu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ