MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Rozrywka

Kiedy należy zarejestrować się do VAT w Niemczech?

Ekspansja polskich firm na zagraniczne rynki nabiera coraz większego rozpędu. Konsekwencją tej tendencji staje się dotarcie do klientów rozsianych po terenie całej Unii Europejskiej. Z racji bliskości geograficznej i licznych więzi gospodarczych, nikogo nie dziwi dominujący udział rynku niemieckiego w kierunkach rozwoju polskich firm. Aby móc skutecznie realizować sprzedaż w Niemczech, należy poznać przepisy dotyczące obowiązku rejestracji VAT. Kto musi odprowadzać niemiecki VAT? Jakie regulacje dotyczą zagranicznych firm z branży e-commerce, które pragną uczestniczyć w niemieckim rynku?

Rejestracja VAT w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Księgowość e-commerce stanowi spore wyzwanie dla podmiotów rozważających swój rozwój na terenie RFN. Przejście procedury rejestracyjnej do VAT w Niemczech staje się wymogiem w ściśle określonych okolicznościach prawnych. Prawo niemieckie przewiduje kilka kryteriów, jakie uniemożliwiają zastosowanie tradycyjnej metody reverse charge, czyli odwrotnego obciążenia.

Pierwszy czynnik uruchamiający wymóg rejestracji do VAT ma charakter branżowy. Firmy z sektorów wymienionych przez niemieckiego ustawodawcę mają obowiązek odprowadzania lokalnego VAT bez względu na wysokość obrotów. Taki wymóg dotyczy większości przedsiębiorców budowlanych, podmioty realizujące sprzedaż z magazynu zlokalizowanego na terytorium RFN, czy firmy świadczące usługi transportowe.

Drugim kryterium rejestracyjnym pozostaje próg osiąganych obrotów. Powiedzieliśmy już, że rejestracja VAT w Niemczech staje się obowiązkiem dla firm posiadających własne magazyny na terytorium Niemiec. Obowiązek ten będzie dotyczył także handlowców dokonujących sprzedaży na Amazon w modelu FBA. Kryterium granicznego obrotu pozostaje tutaj dodatkowym czynnikiem uruchamiającym obowiązkową rejestrację do VAT. Nawet jeśli realizujesz wysyłkę towaru z Polski, musisz zarejestrować się jako płatnik VAT w Niemczech po przekroczeniu kwoty obrotów 100 tysięcy euro. Rejestracja płatnika podatku VAT skutkuje koniecznością odprowadzania podatku VAT do niemieckiego urzędu skarbowego, właściwemu miejscu prowadzenia działalności.

Księgowość e-commerce

Rejestracja VAT w Niemczech nie powinna nastręczać wielu problemów. Procedura rejestracji została dokładnie opisana w niemieckim ustawodawstwie, podobnie zresztą jak omówione powyżej kryteria dla przyszłych płatników VAT. Zupełnie inną kwestią pozostaje natomiast kalkulacja VAT i całościowa księgowość e-commerce. Popełnienie błędu na etapie wyliczenia kwoty podatku może skutkować postępowaniem wyjaśniającym lub dotkliwymi karami finansowymi.

Dlatego większość polskich firm stawia na zewnętrzną księgowość e-commerce, prowadzoną przez doświadczone biuro rachunkowe (https://inito.pl/ksiegowosc-amazon/). Outsourcing księgowości daje pewność co do poprawności całego procesu. W ramach kompleksowego pakietu usługowego dla firm e-commerce powinny znaleźć się: pomoc w rejestracji do VAT w Niemczech, bieżące rozliczenia podatkowe czy wsparcie doradcze we wszelkich kwestiach wspólnotowego prawa podatkowego. Takie usługi świadczy biuro rachunkowe Inito. Pod adresem https://inito.pl/rejestracja-do-vat-w-ue/  znajdziesz opis pełnozakresowych usług, jakie okazują się niezastąpione dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność handlu wysyłkowego do Niemiec.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ