MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Dom

Na czym polega adaptacja projektu do działki?

Jednym z czynników umożliwiających uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę jest adaptacja projektu budowlanego do warunków panujących na działce. Koncepcja budowy musi zostać ściśle dopasowana do uwarunkowań terenowych, jak również do lokalnych przepisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Na czym dokładnie polega proces dostosowania dokumentacji projektowej i jakie zmiany można wprowadzić w projekcie?

Czym dokładnie jest adaptacja projektu do działki?

Poprzez adaptację projektu do działki należy rozumieć proces dostosowywania gotowej dokumentacji projektowej do lokalnych uwarunkowań klimatycznych oraz terenowych. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, a także usytuowanie budynku należy dostosować m.in. do występującej w danym miejscu strefy przemarzania, stref wiatrowej i śniegowej, a także położenia względem kierunków świata. Adaptacja projektu do działki to jeden z najważniejszych etapów przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. To w tym momencie powstają m.in. plan zagospodarowania terenu, a także dokumentacja niezbędna do uzyskania warunków technicznych dotyczących dostawy mediów.

Jak dokonuje się adaptacji?

Zmiany w projekcie gotowym mogą zostać wykonane jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe oraz będącą członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Najczęściej inwestor wynajmuje do tego rodzaju prac biuro architektoniczne. Wszelkie poprawki graficzne należy nanieść na projekt gotowy trwałą techniką w kolorze czerwonym. Jeśli istnieje taka potrzeba, adaptacja powinna również zawierać rysunki zamienne. Praktyka pokazuje, że prace adaptacyjne najlepiej powierzyć architektowi z bliskiej okolicy, gdyż takie osoby zwykle doskonale orientują się w lokalnych przepisach, określających m.in. warunki zagospodarowania przestrzennego.

Adaptacja projektu – część obowiązkowa i nieobowiązkowa

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że adaptacja projektu do działki składa się z dwóch części: obowiązkowej oraz nieobowiązkowej. Cześć obowiązkowa obejmuje:

– projekt zagospodarowania działki wraz z mapą geodezyjną,

– dostosowanie dokumentacji do decyzji o warunkach zabudowy lub warunków miejscowego planu zagospodarowania,

– wymagane pozwolenia i uzgodnienia,

– obliczenia dostosowujące gotowy projekt do stref obciążeń konstrukcyjnych.

Osoba adaptująca projekt gotowy jednocześnie przejmuje funkcję projektanta budynku. Oprócz obowiązkowego zakresu modyfikacji inwestor może również zlecić zmiany o charakterze nieobowiązkowym, takie jak zmiana koloru elewacji, zwiększenie lub zmniejszenie liczby okien czy dobudowa podpiwniczenia do budynku.

Jakie zmiany może wprowadzić biuro architektoniczne?

Decydując się na daleko idące zmiany w projekcie budowlanym, należy pamiętać, że dokumentacja projektowa zawsze objęta jest prawem autorskim. Biuro architektoniczne, które przygotowuje gotowy projekt, precyzyjnie określa dopuszczalny zakres modyfikacji. Zazwyczaj obejmuje on m.in.:

– zmianę wymiarów fundamentu,

– zastosowanie innych materiałów budowlanych oraz wykończeniowych,

– zmianę kolorystyki elewacji,

– dobudowanie podpiwniczenia,

– modyfikację kąta nachylenia dachu,

– przeróbki instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej czy grzewczej.

Warto pamiętać, że inwestor, który zamierza wprowadzić dodatkowe zmiany w projekcie gotowym, powinien wystąpić na piśmie o zgodę na ich wykonanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ