MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

running black Porsche sedan
Motoryzacja

O wydziale komunikacji w Hrubieszowie

Wydział Komunikacji w Hrubieszowie to instytucja, która zajmuje się sprawami związanymi z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów związanych z ruchem drogowym. Jest to miejsce, do którego zwracają się mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, aby załatwić formalności związane z ich samochodami. W tym artykule przedstawimy strukturę i zadania tego wydziału oraz opiszemy, jakie usługi oferuje.

Struktura i organizacja Wydziału Komunikacji

Wydział Komunikacji w Hrubieszowie podlega pod Urząd Miasta i Gminy. Jest to jednostka organizacyjna, która składa się z kilku sekcji, m.in. sekcji rejestracji pojazdów oraz sekcji wydawania dokumentów. Kierownictwo wydziału sprawuje dyrektor, który odpowiada za jego działalność oraz koordynuje prace zespołu.

Zadania Wydziału Komunikacji w Hrubieszowie

Głównym zadaniem Wydziału Komunikacji w Hrubieszowie jest prowadzenie ewidencji pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta. W ramach swojej działalności wydział zajmuje się także wydawaniem dokumentów związanych z ruchem drogowym, takich jak dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne czy zezwolenia na przewóz ładunków. Ponadto wydział odpowiada za przeprowadzanie kontroli technicznych pojazdów oraz za prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Procedury i wymagania dotyczące wydawania dokumentów

Aby uzyskać dokumenty związane z ruchem drogowym, należy spełnić określone wymagania i przejść przez odpowiednie procedury. W przypadku rejestracji pojazdu wymagane są m.in. dowód osobisty właściciela, dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela oraz odcinek potwierdzający opłatę skarbową. W przypadku wydawania innych dokumentów, jak np. dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych, wymagane są odpowiednie dokumenty potwierdzające tożsamość oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia.

Usługi oferowane przez Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji w Hrubieszowie oferuje szeroki zakres usług związanych z ruchem drogowym. Do najważniejszych należą: rejestracja pojazdów, wydawanie dokumentów, przeprowadzanie kontroli technicznych pojazdów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego. Ponadto wydział oferuje możliwość uzyskania informacji na temat przepisów ruchu drogowego oraz udziela porad dotyczących formalności związanych z posiadaniem pojazdu.

Kontakt z Wydziałem Komunikacji w Hrubieszowie

Wydział Komunikacji w Hrubieszowie mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 1. Można się z nim skontaktować osobiście w godzinach urzędowania oraz telefonicznie lub mailowo. Na stronie internetowej urzędu znajduje się także formularz kontaktowy, który umożliwia szybki kontakt z wydziałem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ