MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Wiadomości Zamość

Obchody jubileuszu 75-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

W dniu 25 listopada 2011 roku miały miejsce uroczyste obchody 75. rocznicy utworzenia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Jest to instytucja, która funkcjonuje jako część systemu oświaty, służy potrzebom doskonalących się i kształcących nauczycieli oraz wspiera ich w pracy merytorycznej. Działalność biblioteki to także organizowanie spotkań metodycznych, kulturalno – oświatowych, literackich oraz konkursów międzyszkolnych o szerokim zasięgu. W bibliotece mają miejsce również lekcje biblioteczne dla zainteresowanych. Bogaty księgozbiór biblioteki oferuje pozycje z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, podręczniki akademickie, aktualne czasopisma metodyczne i pedagogiczne, psychologiczne a także dokumenty elektroniczne. Biblioteka Pedagogiczna świadczy usługi bibliotekarskie na Zamojszczyźnie, wspiera edukacjęoraz współpracuje z Samorządem Gminy Zamość na rzecz upowszechniania rodzimej kultury i tradycji.

Część oficjalna obchodów rozpoczęła się o godz. 10 i odbyła się w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza. Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście, a w imieniu Wójta Gminy Zamość gratulacje złożyła, oraz wręczyła okolicznościowy grawerton pani Elżbieta Sobulska – Sekretarz Gminy Zamość.

W programie obchodów Jubileuszu znalazła się prelekcja doktora Jacka Feduszki na temat „Biblioteki Pedagogiczne w Zamościu i Regionie na tle historycznym”, prezentacja multimedialna „Dzieje Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu w latach 1936 – 2011”. Podczas spotkania odbyło się podsumowanie konkursu przygotowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną, którego temat brzmiał: „Bitwy oręża Polskiego”. Laureaci konkursu otrzymali między innymi albumy fotograficzne przekazane Bibliotece przez Gminę Zamość.

Specjalny koncert przygotował Chór „Sitanianie” z Sitańca, prezentując utwory o bardzo podniosłym charakterze. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy chętni udali się do siedziby Biblioteki Pedagogicznej. Po zwiedzeniu biblioteki panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu częstowały przybyłych gości przygotowanymi przez siebie tradycyjnymi wypiekami.

Biblioteka Pedagogiczna, która mieści się przy ulicy Rynek Wielki 8 w Zamościu zaprasza wszystkich chętnych do korzystania ze swoich zbiorów oraz usług bibliotecznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ