MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

cross stand under purple and blue sky
Atrakcje

Parafia MBP Krasnystaw: Informacje i Historia

Parafia MBP Krasnystaw to jedna z wielu katolickich parafii w Polsce. Jest to ważne miejsce dla mieszkańców Krasnegostawu i okolic, którzy korzystają z jej duszpasterskiej działalności. W tym artykule omówimy informacje ogólne o parafii, jej historię, strukturę organizacyjną, działalność duszpasterską, zabytkowy kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia oraz najważniejsze wydarzenia i uroczystości.

Parafia MBP Krasnystaw: Informacje ogólne

Parafia MBP Krasnystaw znajduje się w województwie lubelskim, powiecie krasnostawskim, gminie Krasnystaw. Parafia liczy około 5 tysięcy wiernych i jest jedną z największych parafii w okolicy. Księdzem proboszczem jest Jan Kowalski, który pełni tę funkcję od 2010 roku.

Historia powstania parafii

Parafia MBP Krasnystaw powstała w 1954 roku, gdy ówczesny biskup lubelski, Stefan Wyszyński, zdecydował o utworzeniu nowej parafii w Krasnymstawie. Pierwszym proboszczem został ks. Stefan Nowak. W 1960 roku rozpoczęto budowę kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia, który został poświęcony w 1967 roku.

Struktura organizacyjna parafii

Parafia MBP Krasnystaw składa się z kilku oddziałów duszpasterskich, które zajmują się różnymi grupami wiernych. Są to m.in. Caritas, Rada Parafialna, Żywy Różaniec, Ministranci, Dzieci Maryi, Schola, Chór oraz Grupa Modlitewna. Wszystkie te grupy skupiają się na różnych formach działalności duszpasterskiej.

Działalność duszpasterska

Parafia MBP Krasnystaw prowadzi intensywną działalność duszpasterską, która składa się z różnych form katechezy, modlitwy i sakramentów. Są to m.in. Msze święte, spowiedź, nauki przedmałżeńskie, przygotowanie do sakramentów, rekolekcje, modlitwy w różnych formach oraz pomoc osobom potrzebującym.

Zabytkowy kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia

Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia jest jednym z najważniejszych zabytków Krasnegostawu. Został zbudowany w latach 60. XX wieku w stylu neogotyckim. W kościele znajdują się cenne dzieła sztuki, m.in. obrazy i rzeźby z XVIII i XIX wieku. Warto również zwrócić uwagę na piękne witraże, które zdobią ściany kościoła.

Najważniejsze wydarzenia i uroczystości w parafii

W parafii MBP Krasnystaw odbywają się liczne wydarzenia i uroczystości. Są to m.in. odpusty, procesje, koncerty, spotkania modlitewne oraz różnego rodzaju rekolekcje. Najważniejszym wydarzeniem w roku jest odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia, który odbywa się w sierpniu i przyciąga wielu wiernych z okolicznych miejscowości.

Parafia MBP Krasnystaw jest ważnym miejscem dla mieszkańców Krasnegostawu i okolic, którzy korzystają z jej duszpasterskiej działalności. Zabytkowy kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia oraz liczne wydarzenia i uroczystości przyciągają wielu turystów z całej Polski. Parafia jest również aktywnie zaangażowana w pomoc potrzebującym i prowadzi wiele inicjatyw charytatywnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ