MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Wiadomości

Separacja – na czym polega?

Rozpad małżeństwa przeważnie jest pewnym procesem, który nieraz przebiega w długim okresie. Dlatego czasem przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto dać sobie chwilę wytchnienia, która pozwoli dobrze zastanowić się nad dalszym sposobem postępowania. Niekiedy może okazać się, że małżeństwo można jeszcze uratować. Właśnie w takich okolicznościach dobrym rozwiązaniem jest separacja, którą można by określić, jako „rozwód na próbę”. Co warto o niej wiedzieć? Na to pytanie odpowiada adwokat od spraw rodzinnych.

Co to jest separacja? Opowiada adwokat

Jak tłumaczy adwokat, separację zawsze orzeka sąd. Pociąga ona za sobą praktycznie takie same skutki, jak rozwód, jednak jest jedna zasadnicza różnica: małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, gdyż nie znajdują się w stanie wolnym. Właśnie z tego względu separację można określić „rozwodem na próbę”, zdobywającym sobie coraz większą popularność, czego przykładem może być, chociażby Wrocław Adwokat, praktykujący w tym mieście z pewnością mógłby podać wiele przykładów spraw o separację.

Jednak zawsze trzeba mieć odpowiednie powody, aby starać się o jej orzeczenie. Sama chęć małżonków do tego, aby skorzystać z separacji, to o wiele za mało. Jak więc załatwić separacje? Zastanawiając się nad tym pytaniem, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, związanych przede wszystkim z treścią przepisów prawa odnoszących się do separacji. W grę wchodzi tu zwłaszcza Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Jak załatwić separację? Najważniejsze wskazówki

Przede wszystkim – jak już zostało wspomniane – separację orzeka sąd, a mówiąc dokładnie sąd rodzinny, czyli wydział znajdujący się w strukturze sądu rejonowego. To z kolei oznacza, że do jej uzyskania niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Dopiero po jego rozpatrzeniu – co dzieje się w odpowiedniej procedurze, regulowanej przez Kodeks postępowania cywilnego – sąd może wydać postanowienie ustanawiające separację pomiędzy małżonkami, bądź odmawiające takiego ustanowienia. W trakcie tego postępowania wnioskujący o separację musi udowodnić, że zostały spełnione wszystkie przesłanki jej ustanowienia – a więc okoliczności uprawniające sąd do orzeczenia separacji.

Nie mniej istotne jest ustalenie tego, kiedy w ogóle separacja jest dopuszczalna. Tu z kolei kluczowe znaczenie mają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nimi sąd ma prawo orzec separację, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Chodzi tu przede wszystkim o ustanie więzi – emocjonalnych i gospodarczych – pomiędzy małżonkami. Jednak – w przeciwieństwie do rozwodu – rozpad ten nie może być trwały i zupełny, co czyni małżeństwo nie do uratowania. W końcu zadaniem separacji jest danie małżonkom czasu do spokojnego namysłu nad przyszłością ich związku. Dlatego wyjścia z separacji są właściwie tylko dwa: jej uchylenie przez sąd i powrót małżonków do wspólnego życia lub rozwód oznaczający definitywny koniec ich związku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ