MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Dom

Składowanie gruzu a prawo.

Kończysz budowę domu albo remont mieszkania i zastanawiasz się, co zrobić z gruzem, popękanymi płytkami albo fragmentami tynku? Nie możesz ich wrzucić do zwykłego pojemnika na śmieci. Kwestię bezpiecznego i legalnego składowania gruzu określają stosowne przepisy prawa. Sprawdź zatem, co zrobić z odpadami, aby nie narazić się na przykre konsekwencje, takie jak wysoka kara pieniężna.

Co zrobić z gruzem?

Podczas każdego remontu czy budowy, niezależnie od wielkości prac, powstają odpady nazywane gruzem. Pod tą nazwą kryją się pozostałości materiałów budowlanych, takich jak kawałki dachówek, cegieł, pustaków, kafli, pokruszonego betonu oraz innych surowców. Nie wolno ich wrzucać do śmietników czy zwyczajnych koszy na śmieci komunalne. Warto przy tym wiedzieć, że opłata śmieciowa uiszczana przez każdego właściciela nieruchomości nie obejmuje wywożenia ani utylizacji tego rodzaju odpadów. Śmieci tych należy się zatem pozbyć samodzielnie.

Absolutnie zabronione jest ich wywożenie i składowanie w różnych miejscach, zwłaszcza w lesie oraz innych obszarach zielonych. Trudno też składować je na swojej posesji – wygląda to nieestetycznie, a ponadto stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. Lakiery, farby czy innego typu środki chemiczne mogą zawierać substancje i materiały niebezpieczne, które przenikają do wód powierzchniowych i gleby, co może spowodować skażenie terenu, skutkując zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Co zatem zrobić z odpadami poremontowymi?

Składowanie gruzu a przepisy prawa

Trzeba jasno zaznaczyć, że wywóz odpadów do lasu czy długotrwałe składowanie ich w jakimkolwiek innym miejscu nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może skutkować mandatami i wysokimi karami pieniężnymi. Niezgodny z przepisami wywóz gruzu w Łodzi bądź dowolnym innym mieście to wykroczenie regulowane prawnie. Kwestię tę określa artykuł 162 Kodeksu wykroczeń w paragrafie 1. Wskazuje on, że „kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany (…).”.

Nielegalny wywóz śmieci budowlanych stanowi zatem wykroczenie podlegające karze grzywny. Ten sam kodeks w artykule 24 wskazuje, że kwota kary pieniężnej w takim przypadku wynosi od 20 do 5000 złotych. Również nieutrzymywanie porządku, w tym właśnie długotrwałe przechowywanie odpadów poremontowych, w obrębie swej posesji może skutkować mandatem w kwocie do 1500 złotych, o czym wspomina Kodeks wykroczeń (artykuł 117).

Bezpieczny i legalny wywóz gruzu w Łodzi

Jeśli chcesz więc w pełni legalnie i bezpiecznie pozbyć się tego typu śmieci, zleć wywóz odpadów budowlanych w Łodzi profesjonalistom. W serwisie Smieci.eu wypełnij krótki formularz, w którym określisz swoje zapotrzebowanie na kontener o konkretnej wielkości w określonym terminie, a specjaliści z portalu pomogą Ci znaleźć najlepszą firmę do realizacji zlecenia. Profesjonalny wykonawca podstawi kontener na gruz w umówionym dniu, a następnie odbierze go w danym terminie i wywiezie gruz w legalne i odpowiednie miejsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ