MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

man writing on paper
Zamość

Starostwo Powiatowe Zamość: Co Powinieneś Wiedzieć?

Starostwo Powiatowe Zamość to jednostka samorządu terytorialnego, która zajmuje się sprawami administracyjnymi na terenie powiatu zamojskiego. W tym artykule opiszemy, jakie zadania ma Starostwo Powiatowe Zamość, kto nim kieruje i jakie decyzje podejmuje. Dowiesz się także, jakie dokumenty można załatwić w Starostwie Powiatowym Zamość i jak skontaktować się z tą instytucją.

Jakie są zadania Starostwa Powiatowego Zamość?

Starostwo Powiatowe Zamość zajmuje się szerokim zakresem spraw, które dotyczą mieszkańców powiatu zamojskiego. Do zadań Starostwa należą m.in.:

 • organizowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną środowiska,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie zezwoleń na użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów,
 • organizowanie i finansowanie działań związanych z ochroną zdrowia,
 • przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy społecznej i podejmowanie działań w tym zakresie.

Kto kieruje Starostwem Powiatowym Zamość?

Naczelnym organem Starostwa Powiatowego Zamość jest Zarząd Powiatu, którego przewodniczącym jest Starosta Powiatu. Starostwo Powiatowe Zamość składa się również z kilku wydziałów, którymi kierują naczelnicy wydziałów. Zarząd Powiatu i naczelnicy wydziałów są powoływani przez Radę Powiatu, która jest organem stanowiącym powiatu.

Jakie są najważniejsze decyzje podejmowane przez Starostwo Powiatowe Zamość?

Starostwo Powiatowe Zamość podejmuje wiele decyzji, które mają wpływ na życie mieszkańców powiatu zamojskiego. Do najważniejszych decyzji należą m.in.:

 • decyzje w sprawie wydawania zezwoleń na budowę i użytkowanie obiektów,
 • decyzje w sprawie nadawania nazw ulicom i placom,
 • decyzje w sprawie przyznawania dotacji i grantów na cele kulturalne, sportowe i naukowe,
 • decyzje w sprawie organizacji transportu publicznego.

Jakie dokumenty można załatwić w Starostwie Powiatowym Zamość?

W Starostwie Powiatowym Zamość można załatwić wiele różnych spraw. W zależności od potrzeb, można tam m.in.:

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • zarejestrować pojazd,
 • złożyć wniosek o wydanie paszportu,
 • złożyć wniosek o udzielenie pomocy społecznej.

Jak skontaktować się ze Starostwem Powiatowym Zamość?

Starostwo Powiatowe Zamość znajduje się przy ul. Partyzantów 8. Można tam dzwonić pod numer telefonu 84 677 20 00 lub wysyłać e-maile na adres starostwo@powiat.zamosc.pl. Na stronie internetowej Starostwa (www.powiat.zamosc.pl) można znaleźć wiele informacji oraz formularzy do pobrania. Można tam także zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi pracy Starostwa i planowanych wydarzeń.

Starostwo Powiatowe Zamość to ważna instytucja, która zajmuje się wieloma sprawami administracyjnymi na terenie powiatu zamojskiego. W artykule opisaliśmy, jakie zadania ma Starostwo Powiatowe Zamość, kto nim kieruje i jakie decyzje podejmuje. Dowiedzieliśmy się także, jakie dokumenty można załatwić w Starostwie Powiatowym Zamość i jak skontaktować się z tą instytucją. Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i pozwolił lepiej zrozumieć rolę Starostwa Powiatowego Zamość w życiu mieszkańców powiatu zamojskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ