MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

stack of books on table
Finanse

Urząd Skarbowy Krasnystaw – Informacje i Porady

Urząd Skarbowy Krasnystaw to jednostka organizacyjna Ministerstwa Finansów, która zajmuje się m.in. poborem podatków oraz kontrolą przestrzegania przepisów podatkowych. W artykule przedstawimy, jakie usługi oferuje Urząd Skarbowy Krasnystaw, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia spraw oraz jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych.

Urząd Skarbowy Krasnystaw – co to jest?

Urząd Skarbowy Krasnystaw to instytucja państwowa, która zajmuje się m.in. poborem podatków, kontrolą przestrzegania przepisów podatkowych oraz prowadzeniem ewidencji podatników. Urząd Skarbowy Krasnystaw jest jednym z 355 urzędów skarbowych w Polsce.

Jakie usługi oferuje Urząd Skarbowy Krasnystaw?

Urząd Skarbowy Krasnystaw oferuje wiele usług dla podatników, m.in.:

 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
 • przyjmowanie zeznań podatkowych,
 • udzielanie informacji podatkowych,
 • prowadzenie postępowań podatkowych,
 • wykonywanie czynności związanych z egzekucją podatkową.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia spraw w US w Krasnymstawie?

Do załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym Krasnystaw potrzebne są m.in.:

 • zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej (NIP),
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. księgi rachunkowe, faktury),
 • zeznanie podatkowe.

Jakie terminy należy przestrzegać w Urzędzie Skarbowym Krasnystaw?

W Urzędzie Skarbowym Krasnystaw należy przestrzegać terminów związanych m.in. z:

 • składaniem zeznań podatkowych,
 • płaceniem podatków,
 • odprowadzaniem składek ZUS,
 • składaniem odwołań od decyzji organu podatkowego.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych?

Za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych grożą m.in.:

 • kary pieniężne,
 • sankcje karno-skarbowe,
 • zatrzymanie dokumentów księgowych,
 • kontrola skarbowa.

Jak skontaktować się z Urzędem Skarbowym Krasnystaw?

Z Urzędem Skarbowym Krasnystaw można skontaktować się m.in.:

 • osobiście, w siedzibie urzędu,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • przez ePUAP.

Urząd Skarbowy Krasnystaw to instytucja, która zajmuje się poborem podatków oraz kontrolą przestrzegania przepisów podatkowych. W artykule przedstawiliśmy, jakie usługi oferuje Urząd Skarbowy Krasnystaw, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia spraw oraz jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych. Przestrzeganie terminów oraz przepisów podatkowych jest bardzo ważne, dlatego warto znać zasady działania Urzędu Skarbowego Krasnystaw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ