Bezpiecznie w mieście czuje się ponad 80 proc. obywateli, a więc przeszło 26 proc. więcej niż w 2007 roku. – Widać, że nasza praca nie idzie na marne – mówi Joanna Kopeć, rzecznik prasowy zamojskiej policji.

Podobnie uważa dr Piotr Nowak, krakowski socjolog, który pracuje w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej z siedzibą w Zamościu, a w maju i czerwcu ub. roku wraz ze studentami drugiego roku socjologii przeprowadził Zamojski Sondaż Społeczny 2010. – To postęp, którzy dobrze służy Zamościowi jako miastu turystycznemu – powiedział socjolog, który w piątek przedstawił wyniki sondażu.

Według ankietowanych władze miasta dostatecznie dbają o szkolnictwo, bezpieczeństwo oraz czystość i stan sanitarny miasta. – Rozwój szkolnictwa jest jednym z podstawowych priorytetów władz miasta i mieszkańcy to widzą – mówi dr Nowak.

Samorząd powinien zająć się polepszeniem stanu dróg i zmniejszaniem bezrobocia.

Bardzo dobrze i dobrze pracę prezydenta Marcina Zamoyskiego oceniało prawie 40 proc. zamościan, tyle samo dostatecznie, a 13 proc. niedostatecznie. Czym powinien zająć się w pierwszej kolejności prezydent? Infrastrukturą techniczną i społeczną oraz rozwiązywaniem dużych problemów społecznych.

Zamoyski okazał się najpopularniejszym zamojskim politykiem (16,5 proc.), choć cztery lata stawiało na niego znacznie więcej respondentów, bo 27,8 proc. – Prawdopodobnie prezydent przestał być postrzegany przez mieszkańców jako polityk i to jest dobre zjawisko – powiedział Nowak.

Drugie miejsce zajął Ireneusz Godzisz, szef zamojskiej PO. Od ostatniego sondażu jego popularność wzrosła czterokrotnie.

Spośród placówek kultury najwyżej oceniana jest działalność Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, a także Muzeum Zamojskiego i MDK im. Kornela Makuszyńskiego. Najlepsze imprezy to Festiwal Kultury im. marka Grechuty, Jarmark Hetmański i Zamojskie Lato Teatralne.

Jeżeli chodzi o system wartości to na pierwszym miejscu jest rodzina, a na szarym końcu sukces i sława. – Z sondażu wynika, że religijność jest nieco niższa niż w podobnych miastach na wschodzie Polski, ale na uwagę zasługuje ponadprzeciętna ilość ludzi z wyższym wykształceniem – powiedział na zakończenie prezentacji Piotr Nowak. – Mieszkańcy identyfikują się ze swoim miastem i to jest bardzo ważne, bo to znaczy, że kochają Zamość.

Kogo i o co pytali studenci
Studenci przepytali 507 mieszkańców Zamościa.
Dominowały osoby w wieku 18–35 lat (44,4 proc.) z wykształceniem średnim (44,2 proc.). Większość ankietowanych była zamężna/żonata (55,7 proc.), zarabiała miesięcznie do 1,5 tys. zł (52,4 proc.) i przynajmniej raz w tygodniu chodziła do kościoła (48,8 proc.). Ponad 70 proc. respondentów mieszka we własnym domu. W ankiecie więcej było kobiet (53 proc.) Zakres badań obejmował m.in. ocenę 1) władz samorządowych i pracy magistratu, popularność lokalnych polityków, czas wolny i kulturę fizyczną, a także uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz popularność lokalnych mediów.

Zamościanie i media
Gazet w ogóle nie czyta co piąty mieszkaniec Zamościa (20,4 proc.). Regularnie Tygodnik Zamojski czytało 36,4 proc. respondentów, Kronikę Tygodnia – 14,9 proc., a Dziennik Wschodni – 9,1 proc. To też są najpopularniejsze w Zamościu tytuły gazet. Ponad połowa ankietowanych (52,2 proc.) korzysta z regionalnych portali internetowych. Najchętniej odwiedzają Roztocze.net (76 proc.). W Zamościu najchętniej słucha się Radia Eska.

Zasłużeni dla Zamościa
Wśród zasłużonych dla Zamościa polityków znaleźli się: Marcin Zamoyski (31 proc.), Sławomir Zawiślak (15 proc.), a także Jerzy Nizioł i Arkadiusz Bratkowski(9 proc.), Ireneusz Godzisz i Marek Ciastoch (8 proc.), Marek Grzelaczyk (7 proc.), Jan Matwiejczuk (6 proc.) i Dariusz Zagdański (2 proc.).