MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Wiadomości

Połączą szkoły w zespoły

Od nowego roku szkolnego w mieście będzie funkcjonować pięć zespołów szkół. W skład każdego wejdą podstawówka i gimnazjum mieszczące się w tym samym budynku.

Podjęte działania mają na celu dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do uwarunkowań demograficznych i możliwości finansowych miasta. Tak przekonywał na ostatniej sesji Kazimierz Chrzanowski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamościa.

Sceptycznie do propozycji odniósł się obecny na obradach poseł Sławomir Zawiślak z PiS. Pytał, czy łączenie szkół w zespoły nie będzie skutkować redukcją etatów i czy nie wpłynie na obniżenie poziomu nauczania.

Eliza Rozmus, przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 9, powiedziała przed głosowaniem, że na poparcie takiego rozwiązania miasto nie przedstawiło solidnych, merytorycznych argumentów. – Apelujemy o wycofanie się z nieprzemyślanego projektu – zwróciła się do radnych.

– Oświata jest droga i powinna być droga, jeśli nie chcemy mieć w przyszłości intelektualnych bubli – nie kryła emocji radna Barbara Pankiewicz (PiS). – Przerzucając obowiązek finansowania na samorządy, polski rząd zwija oświatę. Ja nie chcę brać w tym udziału – powiedziała radna sugerując, w jaki sposób zagłosuje.

Dyrektor wydziału edukacji powiedział, że łączenie szkół w zespoły nie dotknie uczniów i nauczycieli, tylko dyrektorów i księgowych. – Przysięgam: tożsamość szkół nie będzie naruszona – zapewniał.

Taki zapis znalazł się zresztą w projekcie uchwały: „Szkoły wchodzące w skład zespołu zachowują swoje imię, ceremoniał szkolny, wypracowany system wychowawczy oraz dotychczasową lokalizację zajęć dla poszczególnych etapów edukacji oraz istniejące oddzielne wejścia do szkół”.

Radny Eugeniusz Cybulski (Lewica) był „za”. – Musi być jeden dyrektor obiektu, bo jeśli jest ich kilku, jest bałagan – mówił radny. – Będę głosował za połączeniem szkół, bo przyniesie to porządek i oszczędności.

Uchwały zostały przyjęte większością głosów, a to oznacza, że od 1 września w Zamościu funkcjonować będzie pięć zespołów szkół: ZS nr 2 przy ul. Sienkiewicza, w którego skład wejdą SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 1, ZS nr 3 przy ul. Orzeszkowej (SP nr 3 i Gimnazjum nr 3), ZS nr 4 przy ul. Zamoyskiego (SP nr 4 i Gimnazjum nr 4), ZS nr 5 przy ul. Prusa (SP nr 8 i Gimnazjum nr 5), ZS nr 6 przy ul. Kalinowej (SP nr 9 i Gimnazjum nr 6). Miasto ogłosi wkrótce konkursy na stanowiska dyrektorów tych jednostek. Dyrektor powoła później dwóch zastępców – dla podstawówki i gimnazjum.

Uchwały o powołaniu zespołów nie dotyczą SP nr 2 i Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej oraz SP nr 6 przy ul. Orlej. Przypomnijmy, że wcześniej przy ul. Peowiaków powołano ZS nr 1 (SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 1).

Od nowego roku szkolnego z powodu niżu demograficznego w zamojskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych zabraknie pracy dla 34 nauczycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ