MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Finanse

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

Niestety liczba dłużników szybko rośnie i każdego roku coraz więcej osób staje przed sądem za długi i ustanawiany jest nad nimi komornik. Jednak z punktu widzenia firm, wobec których takie osoby mają niespłacone zobowiązania liczy się szybkość odzyskania pieniędzy. Dla dłużników liczy się czas ścigania za te długi, ponieważ może wystarczy przetrwać rok i komornik dla spokój? To ile trwa ściąganie długu przez komornika zależy od wielu czynników, ale warto wiedzieć, że nie jest to proces szybki, a nie zawsze jest też sprawny i skuteczny.

Początkiem jest windykacja

Bardzo dużo osób myli windykatora z komornikiem. Jednak co do zasady windykator terenowy i komornik sądowy to dwa osobne stanowiska pracy i ich główne zadanie też są inne. Windykator ma doprowadzić do polubownego rozwiązania problemu z dłużnikiem poprzez spotkanie czy kontakt telefoniczny. Z kolei komornik działa na mocy tytułu wykonawczego uzyskanego przez wierzyciela na drodze postępowania sądowego co oznacza, że jego zadaniem jest prowadzenie egzekucji aż do skutku, aby wierzyciel odzyskał niespłacone zobowiązanie.

Sama windykacja najczęściej obejmuje:

  • wysyłanie monitów elektronicznych lub listownie,
  • kontakt telefoniczny,
  • wizyta w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • kontakt poprzez e-mail, sms czy w inny możliwy sposób.

Warto wiedzieć, że windykacją może zajmować się firma wobec której dłużnik ma niezapłacone zobowiązania lub też można do tego celu wynająć zewnętrzną firmę windykacyjną. Nie trudno zgadnąć, że taka firma chce jak najszybciej osiągnąć efekty i zachęcić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu oferują mu na przykład rozłożenie go na raty. Ogólnie szacuje się, że polubowna windykacja trwa do trzech miesięcy. Jeżeli dłużnik unika spłaty, ukrywa się czy ukrywa swój majątek to polubowna windykacja zostaje zakończona, a sprawa kierowana jest do sądu.

Ile trwa postępowanie sądowe?

Obecnie sprawę założyć można w sądzie tradycyjnym wedle miejsca zamieszkania w odpowiednim sądzie rejonowym lub przez e-sąd. Sam czas postępowania sądowego zależy od tego, ile aktualnie toczy się spraw. Jednakże mając jasne i nie budzące wątpliwości dowody przykładowo zobowiązanie dłużnika, które nie zostało spełnione, podpisana umowa, rachunki itd. warto skorzystać z e-sądu, ponieważ na podstawie dokumentów finansowych i w sprawie o kwestie finansowe taki są może wydać wyrok o wiele szybciej. Jednak może też zażądać innych dowodów, a całe postępowanie przez to potrwa dłużej. Szacuje się jednak, że takie postępowanie trwa średnio dwa miesiące.

Sąd zwykle wydaje nakaz zapłaty lub tytuł wykonawczy. Dłużnik ma dwa tygodnie od momentu otrzymania decyzji sądu na wniesienie sprzeciwu. Najczęściej następuje to, gdy dłużnik uważa, że dług nie istnieje, bo został już spłacony albo gdy dług jest przeterminowany. Gdy dłużnik nie wniesie sprzeciwu cała sprawa zamyka się praktycznie na jednym posiedzeniu sądu, a po uzyskaniu klauzuli wykonalności sprawa trafia do komornika. Ile trwa ściąganie długu przez komornika? To zależy. Tak naprawdę może to się ciągnąć latami choć wiele spraw zamykanych jest w rok.

Praca komornika nie zawsze jest szybka

Niestety komornik16.pl musi działać zgodnie z prawem i prowadzić egzekucję zgodnie z tytułem wykonawczym. Oznacza to, że musi stosować się do procedur i między innymi kwot wolnych od zajęcia, prawa pracy, prawa cywilnego itd. Wierzyciel w momencie wejścia na drogę sądową powinien wiedzieć, że tytuł wykonawczy będzie definiował jakie elementy majątku dłużnika będzie mógł zająć komornik na poczet spłaty długu. Wierzyciel, aby szybko odzyskać dług powinien wymienić więc w nim wszystkie elementy majątku o jakich istnieniu wie. Przykładowo wynagrodzenie za pracę, konto bankowe, ruchomości jak samochód osobowy czy nieruchomości, a nawet nieruchomości wynajmowane w których znajdują się ruchomości, których właścicielem jest dłużnik. Im więcej rzeczy wymieni się w tytule wykonawczym, tym więcej komornik może zająć, a co za tym idzie zgromadzić większą kwotę na poczet spłaty długu.

Najczęściej zajmowane jest wynagrodzenie z tytułu pracy, ale tutaj wprowadzono limity i kwotę wolną od zajęcia. Jeśli więc dłużnik zarabia minimalną krajową to tak naprawdę komornik nie zajmie ani grosza, a wierzyciel nic nie odzyska. Dlatego chcąc szybko zamknąć sprawę trzeba zajęciem komorniczym objąć wiele rzeczy, aby z którejś faktycznie móc wyegzekwować dług. Zwykle najbardziej korzystne jest zajęcie nieruchomości o ile dłużnik taką posiada na własność. Już w 2 tygodnie po opisie i oszacowaniu nieruchomości, kiedy sprawa się uprawomocni komornik może wystawić nieruchomość na licytację. Sama sprzedaż trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

A co z dłużnikiem? Ile czasu będzie musiał współpracować z komornikiem? Tak naprawdę aż do chwili, gdy dług wobec wierzyciela i koszty postępowania nie zostaną spłacone. Także dla dłużnika hasło „Im szybciej, tym lepiej” ma w tej sytuacji znaczenie.

Zachęcamy również do zapoznania się z tym wątkiem na forum

ZOSTAW ODPOWIEDŹ