MM Zamość

Informacje z Zamościa i okolic

Zdrowie

Jak czytać analizę składu ciała?

Analiza składu ciała pokazuje kilka kluczowych parametrów. Wskazuje ona m.in. na poziom tkanki tłuszczowej, masę mięśniową, masę mineralną kości, stopień otłuszczenia narządów wewnętrznych, czy zawartość wody w organizmie. Przykładem urządzenia, z którego można skorzystać jest urządzenie InBody – analizator składu ciała BIA, oferujący dokładność pomiarów sięgającą 98%. Analizator ten nie wymaga również danych takich jak wiek, płeć, czy typ sylwetki. Jak czytać analizę składu ciała? Czego można się z niej dowiedzieć? O tym w niniejszym artykule.

  • Zawartość tkanki tłuszczowej
  • Procent wody
  • Masa mięśniowa
  • Masa mineralna kości
  • Stopień otłuszczenia narządów wewnętrznych
  • Analizator składu ciała InBody

Zawartość tkanki tłuszczowej

Pierwszym parametrem poddawanym analizie jest zawartość tkanki tłuszczowej. Parametr ten wyrażony w procentach wskazuje na zawartość tkanki tłuszczowej w analizowanym organizmie w odniesieniu do masy ciała. Brana jest tutaj pod uwagę tkanka tłuszczowa podskórna, trzewna oraz ta otaczająca mięśnie. Oczywiście, im niższa zawartośc tłuszczu, tym lepiej. Normy dla sportowców są zdecydowanie niższe, niż normy dla zwykłych ludzi. I tak poprawny wynik dla sportowca to:

  • od 5% do 15% dla sportowców płci męskiej,
  • od 10% do 18% dla sportowców płci żeńskiej.

Biorąc pod uwagę osoby spoza środowiska sportowego, normy są następujące:

  • od 10% do 25% dla mężczyzn,
  • od 18% do 30% dla kobiet.

Normy te uzależnione są od wieku osoby badanej. Z upływem lat ubywa nam bowiem mięśni, toteż procentowa zawartość tłuszczu się zwiększa. Zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej jest dla osoby badanej ostrzeżeniem – zwiększa on ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, wystąpienia cukrzycy, czy chorób kręgosłupa. Zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej u mężczyzn może prowadzić do obniżenia libido, czy spadku poziomu testosteronu. U kobiet zwiększa on ryzyko zaburzenia równowagi hormonalnej, zmniejszenia płodności i utraty masy kostnej.

Procent wody

Zawartość wody w organizmie to parametr, który pokazuje jaki procent względem całkowitej masy ciała stanowi woda. Wyraża on również masę wody w kilogramach. Zawartość wody w organizmie powinna mieścić się w przedziale 45-60%, zarówno dla kobiet i mężczyzn. Zbyt niski poziom oznacza problemy z optymalną regeneracją komórek i przemianą materii. Zbyt duże nawodnienie może być związanie z zatrzymywaniem wody w organizmie, obrzękami i niewydolnością krążeniową.

Należy zdać sobie sprawę iż całkowity udział wody wzrasta wraz z utratą tkanki tłuszczowej. Dodatkowo rozbudowa masy mięśniowej zwiększa poziom nawodnienia, albowiem to właśnie woda jest głównym składnikiem mięśni. Niejednokrotnie analizatory składu ciała pokazują również stosunek wody pozakomórkowej do całkowitej zawartości wody w organizmie. Parametr ten informuje o zatrzymywaniu wody w ciele i ewentualnych obrzękach.

Masa mięśniowa

Ten parametr powinien kształtować się na poziomie od 65% do 85%. W ramach tej analizy porównywana jest masa mięśni szkieletowych oraz gładkich do masy całego ciała. Wraz z jej wzrostem wzrasta podstawowa przemiana materii, wpływając pozytywnie na proces odchudzania. Innym pomiarem w ramach pomiaru masy mięśniowej jest wskaźnik masy mięśni szkieletowych (SMM). Masa mięśni poprzecznie prążkowanych porównywana jest do całkowitej masy ciała. To właśnie te mięśnie nadają wygląd sylwetce, ułatwiają sprawny ruch i przemieszczanie, a nieużywane, zanikają.

Masa mineralna kości

Określana także jako uwapnienie kości. Jeżeli poziom uwapnienia kości jest zbyt niski narażeni jesteśmy na szybsze złamania i występowanie osteoporozy. Aby utrzymać odpowiedni poziom mineralizacji należy unikać alkoholu, tytoniu, kofeiny, sterydów i napojów słodzonych.

Stopień otłuszczenia narządów

W ramach tej analizy bada się tłuszcz otaczający narządy wewnętrzne. Tłuszcz trzewny znajduje się w jamie brzusznej, a jego nadmiar upośledza pracę serca, płuc, nerek oraz wątroby. Nadmiar tłuszczu okołonarządowego prowadzi do cukrzycy typu II, podwyższonego poziomu cholesterlou, czy nadciśnienia. Bezpieczny wynik tego badania mieści się od 1 do 12. Wynik pomiędzy 13, a 59 wskazuje jednoznacznie na nadmiar tłuszczu trzewnego. W ramach analizy składu ciała uwzględnia się również przekrój obszaru wisceralnej tkanki tłuszczowej. Obszar przekraczający 100cm2 oznacza otyłość brzuszną.

Analizator składu ciała InBody

Na początku artykułu zadaliśmy pytanie – jak czytać analizę składu ciała? Posiadając już wiedzę należy przejść do kolejnego kroku – doboru odpowiedniego analizatora składu ciała, narzędzia przeznaczonego do profilaktyki i diagnozy zdrowotnej. InBody to jedyny analizator ciała BIA, oferujący wysoką dokładność pomiarów w porównaniu z badaniem densytometrycznym. Urządzenie nie potrzebuje danych empirycznych, takich jak wiek, typ sylwetki, czy płeć. Analizator wykorzystuje metodę impedancji bioelektrycznej. Jest to metoda nieinwazyjna, wykorzystująca opór elektryczny tkanek oraganizmu. Osoba badana zostaje podłączona do elektrod i dzięki zastosowaniu prądu przemiennego o niskiej częstotliwości bada się odpowiedź poszczególnych układów naszego ciała. InBody pomaga odczytać parametry dotyczące masy mieśniowej i tłuszczowej, zawartości substancji mineralnych, czy też zawartości wody i białka w organizmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ