Jest to kolejny etap remontu ogrodu zoologicznego, tym razem udało się pozyskać środki na budowę 12 zupełnie nowych obiektów.

Będą to pawilon z wybiegami dla małych drapieżników, pawilon dla ptaków grzebiących, zaplecze stajenne dla zwierząt z Australii: kangur rudy i struś emu – z wybiegami, trzy stajnie dla zwierząt kopytnych z wybiegami, trzy stajenki dla nowych gatunków małych zwierząt kopytnych eksponowanych w mini-zoo z wybiegami, budynek umywalni i sanitariatu w zespole MINI ZOO, zimowisko dla ptactwa i budynek kasy dodatkowej.

Pawilon małp oraz gawra wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi zostaną gruntownie zmodernizowane. Obiekty wyposażone zostaną w nową lub zmodernizowaną infrastrukturę techniczną, w zależności od potrzeb danego obiektu oraz objęte zostaną systemem monitoringu.

Całkowita wartość projektu pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedynego w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” to blisko 20 milionów złotych z czego dofinansowanie wyniesie ok. 14 milionów złotych.

Termin zakończenia realizacji projektu to listopad 2011 roku. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Jest to kolejny etap remontu ogrodu zoologicznego, na który udało się pozyskać wsparcie zewnętrzne.

Na I etap przebudowy ogrodu zoologicznego udało się pozyskać 1,5 mln Euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przy całkowitej wartości projektu blisko 10 milionów złotych.

W ramach projektu budowany jest budynek Centrum Edukacyjno – Szkoleniowego (budynek wejścia głównego), budynek ambulatoryjno – weterynaryjny oraz przebudowywany jest budynek wielkich drapieżników wraz z budową nowych wybiegów. Prace zakończą się do listopada 2010 roku.