– W związku z podjęciem działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na najbardziej zagrożonych odcinkach dróg wojewódzkich na terenie powiatu biłgorajskiego, nawiązaliśmy współpracę z delegaturą południowo-wschodnią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie – informuje Milena Wardach, rzecznik prasowy biłgorajskiej policji.

W ramach tej współpracy wytypowano pięć miejsc, w których będą usytuowane stacjonarne urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości. Fotoradary pojawią się przy drogach wojewódzkich nr 858, 835 i 853, a konkretnie w miejscowościach Sól, Hedwiżyn, Zagrody, Majdan Nowy i Aleksandrów.

– Wyznaczone punkty są narażone na najczęstsze występowanie wielu zdarzeń drogowych, także tych tragicznych w skutkach, gdzie główną przyczyną jest nadmierna prędkość – wyjaśnia Wardach. – Umiejscowienie fotoradarów w tych miejscach wpłynie nie tylko na minimalizację zdarzeń, ale będą miały również oddziaływanie prewencyjne – dodaje.

Ponadto fotoradary wspomogą pracę policjantów ruchu drogowego w radiowozach oznakowanych oraz „sreberkach” wyposażonych z videorejestratory.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie urządzenia pojawią się przy drogach.