Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. nabyła od Miasta Zamość działkę o powierzchni 2,7 ha zlokalizowaną przy ul. Szczebrzeskiej, na której wybuduję zakład produkujący pelet.

W związku z uruchamianym nowym projektem Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. zadeklarowała zatrudnienie co najmniej 24 nowych pracowników i nakłady inwestycyjne w wysokości 17.234.500 zł.

Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o. jest trzecim inwestorem, który otrzymał zezwolenie na działalność w Zamojskiej Podstrefie Ekonomicznej. Pierwsze zezwolenie otrzymała spółka TRADIS Sp. z o.o. z Lublina, która na działce przy ulicy Starowiejskiej wybuduje nowoczesne centrum magazynowo-logistyczne, drugie zezwolenie otrzymała spółka ZARTMET 2 Sp. z o.o., która zamierza utworzyć zakład produkujący profilowane, blaszane pokrycia dachowe oraz ścienne.

Łącznie trzy podmioty zadeklarowały zatrudnienie co najmniej 74 nowych pracowników i poniesienie nakładów inwestycyjnych w kwocie ponad 33 milionów złotych.

W styczniu przyszłego roku planowane jest uruchomienie kolejnego, czwartego przetargu na nabycie gruntu i uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE „EURO-PARK” MIELEC – Podstrefa Zamość.